Karasu Belediyesi zabıta mı alacak? Karasu Zabıta alımı şartları nelerdir? Zabıta alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Karasu Belediyesi bünyesinde çalıştırmak üzere zabıta alımı yapacağını açıkladı. İş sahibi olmak isteyen yurttaşlar kaç tane zabıta memuru alınacağını merak ediyor. Peki, Karasu Belediyesi zabıta mı alacak? Karasu Zabıta alımı şartları nelerdir? Zabıta alımı son başvuru tarihi ne zaman?

KARASU BELEDİYESİ KAÇ TANE ZABITA ALACAK?

Sakarya / Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere kadın erkek fark etmeksizin KPSS puanı 70 ve üzeri olan 6 zabıta memurunu işe alacağını belirtti.

KARASU ZABITA ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 03/04/2023 – 14/04/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

KARASU ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirlenen tarihler arasında http://www.karasu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karasu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İncilli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:11 Karasu Belediyesi Karasu/SAKARYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

KARASU ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

? İlan edilen zabıta memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

? Türk Vatandaşı olmak,

? Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

? Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

? Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

? Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

? İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

KARASU ZABITA ALIMI ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

? Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

? Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

? Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

? Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

? KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

? Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

? Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

? 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir