Uzaktan alınan diplomaya denklik verilmeyecek

Dün resmi gazeteye yayınlanan yeni düzenlemeye göre; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelere denklik işlemi yapılmayacak, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanacak.

BELGE YOKSA SINAV YAPILACAK
Öğrenim belgesi olmadan yurtdışından gelen öğrencinin, geçici olarak okula devamı; eğitim aldığı ülke, okul ve sınıfa dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda sağlanacak. Ancak velinin belgeleri 3 ay içinde ibraz edememesi durumunda öğrenciye seviye tespit sınavı yapılacak.

KIBRIS’TAN GELENLER DENKLİKTEN MUAF
Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan, Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na göre yurt dışında faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullardan gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmayacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU KURUMLARA DENKLİK YOK
Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek. Ancak belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda seviye tespit sınavı uygulanacak. Diğer yandan uzaktan öğretim yoluyla alınmış olan mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmaması kararı da yönetmelikte yer aldı.

SINAVLAR e-SINAV MERKEZİNDE
Göçmen belgesi sahipleri ile savaş, afet veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenlere de seviye tespit sınavı yapılacak. Ancak ilkokul 1- 4’üncü sınıflara alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmayıp bu öğrencilerin yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak sınıf seviyesi belirlenecek.

Ortaokul 5-8’inci sınıflara devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak seviye tespit sınavı Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu sınav sorularından, ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak seviye tespit sınavı MEB açık öğretim lisesi sınav sorularından oluşturulacak. Seviye tespit sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri (ÖSYM) Genel Müdürlüğü tarafından e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir